پایگاه تحقیقاتی دکتر حافظی: نگارش پروپوزال، پایان نامه و مقالات علوم پزشکی دکتر علی اکبر حافظی رزیدنت رشته تخصصی رادیوانکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به شماره نظام پزشکی 144083 با سالها تجربه در زمینه نگارش پروپوزال، پایان نامه و مقالات علوم پزشکی از سال 1385 تاکنون و کسب افتخارات علمی و پژوهشی در کنگره های مختلف داخل و خارج کشور http://medicalthesis2015.ir 2020-10-26T01:38:58+01:00 text/html 2020-05-29T22:33:16+01:00 medicalthesis2015.ir دکتر علی اکبر حافظی رمز آرامش http://medicalthesis2015.ir/post/65 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; text-indent: 0.2in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;color:#7030A0;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">هر چیزی که به قیمت از دست دادن آرامش تو تموم بشه، زیادی گرونه! رهاش کن...<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; text-indent: 0.2in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;color:#7030A0;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8398617850/IMG_20190220_230331_426_Copy.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; text-indent: 0.2in; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Titr&quot;;mso-ascii-font-family: Arial;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-font-family:Arial;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;color:#7030A0;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><br></span></p> text/html 2020-05-29T21:55:28+01:00 medicalthesis2015.ir دکتر علی اکبر حافظی کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی (2019 ISRO) http://medicalthesis2015.ir/post/64 <p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;"><font color="#6600cc">4<sup style="">th</sup>&nbsp;International Clinical Oncology Congress#</font><font color="#0000ff"><o:p></o:p></font></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;"><font color="#993399">&nbsp;18th-20th December 2019</font></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;"><font color="#993300">Olympic Hotel – Tehran - Iran</font></span></b></p><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8398616026/ISRO_2019_Copy.jpg" alt=""></div> text/html 2020-05-29T18:00:12+01:00 medicalthesis2015.ir دکتر علی اکبر حافظی اطلاعیه ویژه: پذیرش و تحویل فوری پروپوزال، پایان نامه و مقاله http://medicalthesis2015.ir/post/63 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8375616376/New_Ad_Thracket_jpg_resized4.png" alt="اطلاعیه ویژه: تحویل فوری پایان نامه و مقاله"></div> text/html 2020-05-21T17:57:45+01:00 medicalthesis2015.ir دکتر علی اکبر حافظی آمار نگارش پایان نامه، مقاله و تعداد پروژه های تحقیقاتی http://medicalthesis2015.ir/post/49 <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#385723; mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color:#385723; mso-style-textfill-fill-themecolor:accent6;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=50000">*</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#385723;mso-themecolor:accent6; mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color:#385723;mso-style-textfill-fill-themecolor: accent6;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms: lumm=50000">گزارش کار تحقیقاتی</span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#385723;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade: 128;mso-style-textfill-fill-color:#385723;mso-style-textfill-fill-themecolor: accent6;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms: lumm=50000"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>*</span></strong><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;;color:#385723;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color: #385723;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent6;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=50000"><o:p></o:p></span></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#7030A0">*</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#7030A0">قابل توجه همکاران محترم علوم پزشکی</span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;;color:#7030A0"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>*</span></strong><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;;color:#7030A0"><o:p></o:p></span></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;;color:#7030A0"><br></span></strong></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Zar&quot;;">به لطف پروردگار، اینجانب</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 16.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:blue">دکتر علی اکبر حافظی</span></strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Zar&quot;;">طی 14 سال فعالیت علمی و تحقیقاتی خود تا به امروز(1399/03/01) موفق به انجام و نگارش تعداد</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"</span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#C00000">660</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Zar&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">پروژه تحقیقاتی، پایان نامه و مقاله برای همکاران عزیز در مقاطع عالی رشته های مختلف علوم پزشکی گردیده ام و امیدوارم بتوانم در ادامه این مسیر نیز در خدمات دوستان و همکاران گرامی باشم</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Zar&quot;;">با سپاس فراوان</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p> </p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Zar&quot;;"><b>دکتر علی اکبر حافظی</b></span></p> text/html 2020-02-11T13:11:19+01:00 medicalthesis2015.ir دکتر علی اکبر حافظی نحوه ارتباط با مدیر سایت و ثبت سفارش تحقیقاتی http://medicalthesis2015.ir/post/1 <p><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;B Zar&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">کلیه همکاران گرامی جهت سفارش پروپوزال، پایان نامه و مقالات علوم پزشکی با کیفیت مطلوب و تحویل سریع و به موقع&nbsp;می توانند از طریق راههای ارتباطی زیر</span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;B Zar&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> <span>با مدیر سایت (</span></span></span><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;B Zar&quot;; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">دکتر علی ا</span></strong></span><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;B Zar&quot;; color: rgb(0, 0, 153); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">کبر حافظی</span></strong></span><span class="apple-converted-space"><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: &quot;B Zar&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">؛ شماره نظام پزشکی: 144083) ارتباط برقرار نموده و سفارش خود را ثبت نمایند. </span></span> </p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#843C0C; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color:#843C0C; mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=50000">تلگرام: </span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(132, 60, 12);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 21.3333px; text-align: justify;">DrHAliAk_Research@</span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"> </p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#843C0C; mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color:#843C0C; mso-style-textfill-fill-themecolor:accent2;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=50000">ایمیل: </span></strong><span dir="LTR" style="font-size: 16pt;">dr.hafezi_a2016@yahoo.com</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8397946184/Dr_HAliAk_.jpg" alt=""></p> text/html 2019-10-13T11:08:20+01:00 medicalthesis2015.ir دکتر علی اکبر حافظی سرطان معده http://medicalthesis2015.ir/post/30 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#000099"><b><i><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi">سرطان معده</span></i></b><b><i><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA">(</span></i></b><b><i><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA">Gastric Cancer</span></i></b><span dir="RTL"></span><b><i><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>)</span></i></b></font><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi">نوعی از بیماری های بدخیم معده و قسمت فوقانی شکم است. میزان شیوع سرطان معده در کشور آمریکا نسبتاً کم است و در کشورهایی از جمله چین و ژاپن شایع‌تر می‌باشد. در ایران نیز در استان گلستان و قومیت ترکمن شیوع بالایی دارد. سرطان معده به انواع مختلفی تقسیم می‌شود و شایع‌ترین نوع آن(حدود 90 تا 95 درصد موارد) سرطانی است که در ناحیه‌ غددی معده درگیر می نماید(به اصطلاح آدنوکارسینوم). سرطان معده در صورتی که به موقع تشخیص داده شود، ممکن است پاسخ مناسبی به درمان بدهد، اما متأسفانه در مراحل پیشرفته بیماری نتیجه خیلی رضایت بخش نیست و در اغلب موارد بیماران در این مراحل به پزشک مراجعه می کنند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/8261443284/hvdyl0.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p> text/html 2018-12-23T18:11:27+01:00 medicalthesis2015.ir دکتر علی اکبر حافظی کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی (2018 ISRO) http://medicalthesis2015.ir/post/62 <p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><b><span lang="EN-US" style="font-size:16.0pt;line-height: 107%;color:blue;mso-ansi-language:EN-US">#3<sup>rd</sup> International Clinical Oncology Congress<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><b><span lang="EN-US" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; color: red; direction: ltr;">&nbsp;19th-21st December 2018</span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><b><span lang="EN-US" style="font-size:16.0pt;line-height: 107%;color:#385723;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color: #385723;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent6;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=50000;mso-ansi-language: EN-US">Olympic Hotel – Tehran - Iran</span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><b><span lang="EN-US" style="font-size:16.0pt;line-height: 107%;color:#385723;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color: #385723;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent6;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=50000;mso-ansi-language: EN-US"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8358764518/IMG_20181220_140552.jpg" alt="ISRO 2019"></p> text/html 2018-11-09T06:55:36+01:00 medicalthesis2015.ir دکتر علی اکبر حافظی رینوپلاستی یا جراحی زیبایی بینی http://medicalthesis2015.ir/post/43 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:major-bidi;color:#0000CC">رینوپلاستی یا جراحی زیبایی بینی</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';"> در لغت از دو کلمه "رینو" و "پلاستی" تشکیل شده است. رینو به معنای بینی و پلاستی به معنای اصلاح یا زیبا کردن است. این جراحی قدمت تاریخی زیادی دارد. در حدود 2000 سال قبل افراد زیادی در هندوستان محکوم به مجازات قطع بینی می شدند. در آن زمان برای اصلاح این مشکل از صمغ و موم استفاده می کردند. در آغاز قرن 19 یک افسر بریتانیائی این روش را از هندیان آموخت و برای بهبود سربازان آسیب دیده در جنگ استفاده کرد!! <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">قدمت رینوپلاستی مدرن به 50 تا 60 سال قبل و بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد. در ایران از دهه 40 شمسی اقدام به جراحی زیبایی بینی شد. بعد از انقلاب اولین گروهی که اقدام به جراحی بینی کردند متخصصین گوش وحلق وبینی بودند. البته در حال حاضر تعداد متقاضیان عمل زیبایی در ایران روز به روز افزایش یافته که متاسفانه حتی در سطح جهانی نیز رکورد شکن است. </span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><br></p> text/html 2018-03-30T18:08:47+01:00 medicalthesis2015.ir دکتر علی اکبر حافظی جهان در هر دقیقه http://medicalthesis2015.ir/post/45 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#C00000;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span>؟؟ آیا می دانید در هر دقیقه:</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#C00000; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right: 0.25in; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">- 58 هواپیما پرواز خود را به سوی مقصد آغاز می کنند!</span><br><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">- 114 خانواده به خانه ای جدید نقل مکان می کنند!</span><br><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">- 243000 عکس بر روی شبکه اجتماعی فیسبوک بارگذاری می شوند!</span><br><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">- 2468177 کیلوگرم زباله در جهان تولید می شود!</span><br><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">- 6206232 کیلوگرم دی اکسید کربن به دلیل استفاده از سوخت های فسیلی وارد جو می شود!</span><br><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">- قلب انسان های روی زمین در مجموع 7150000000 بار خواهد تپید!</span><br><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">- 858282240000000000 گلبول قرمز جدید در بدن انسان های روز زمین ساخته می شود!</span><br><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">- بیش از 200 میلیون سلول جدید در بدن انسان عادی ساخته می شود!</span><br><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Zar';">- 6000</span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Zar';">بار صاعقه با زمین برخورد می کند!</span><br><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">-&nbsp;</span><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">5 زمین لرزه به وقوع می پیوندد!</span><br><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">- 54736 کیلوگرم پس مانده غذا تنها در آمریکا دور ریخته می شود!</span><br><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Zar';">- 9</span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Zar';">مورد جدید ابتلا به ایدز گزارش می شود!</span><br><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Zar';">- 18</span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Zar';">نفر از گرسنگی می میرند!</span><br><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">- 107 نفر جان خود را از دست می دهند!</span><br><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">- 250 کودک متولد می شوند!</span><br><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">- 204 میلیون ایمیل فرستاده می شود!</span><br><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">- 20/8 میلیون پیام در نرم افزار واتس اپ ارسال می شود!</span><br><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">- 2/4 میلیون جست و جو در گوگل صورت می گیرد!</span><br><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">- 38194 پست روی اینستاگرام قرار داده می شود!</span><br><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">- 47000 اپ دانلود می شود!</span><span style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt; text-align: justify;">&nbsp;</span> text/html 2017-12-22T05:10:51+01:00 medicalthesis2015.ir دکتر علی اکبر حافظی کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی (2017 ISRO) http://medicalthesis2015.ir/post/58 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: &quot;B Zar&quot;;"><font color="#993300">*شرکت در کنگره بین المللی ISRO*</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 32px; font-family: &quot;B Zar&quot;;"><font color="#993300"><br></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 21.3333px; font-family: &quot;B Zar&quot;;">دومین کنگره بین المللی کلینیکال انکولوژی (ISRO) #&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 21.3333px; font-family: &quot;B Zar&quot;;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 21.3333px; font-family: &quot;B Zar&quot;;">تهران- هتل المپیک، 15-13 دسامبر 2017</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 16.5px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8315004418/Me_in_ISRO_Copy.jpg" alt="ISRO"></p> text/html 2017-09-15T17:37:43+01:00 medicalthesis2015.ir دکتر علی اکبر حافظی آموزنده: "زمانی که گریه کردم!" http://medicalthesis2015.ir/post/57 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Zar&quot;;">در خاطرات </span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#0033CC;mso-bidi-language:FA">نیل آرمسترانگ</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Zar&quot;;">(اولین کسی که به کره ماه پا گذاشت) نوشته بود: من آدم حساسی نیستم. وقتی خانه‌ والدینم را ترک کردم گریه نکردم، وقتی گربه‌ام مرد گریه نکردم، وقتی در ناسا کار پیدا کردم گریه نکردم، و حتی وقتی روی ماه پا گذاشتم گریه نکردم، اما وقتی از روی ماه به زمین نگاه کردم، بغضم گرفت!</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Zar&quot;;">با تردید با پرچمی که بنا بود روی ماه نصب کنم بازی می‌کردم. از آن فاصله رنگ و نژاد و ملیتی نبود. ما بودیم و یک خانه ‌ گرد آبی. با خود گفتم انسانها برای چه می جنگند؟</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Zar&quot;;">انگشت شست دستم را به سمت زمین گرفتم و تمام دارایی ام و کره زمین با آن عظمت پشت شستم پنهان شد و من </span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#C00000;mso-bidi-language:FA">اشک ریختم</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Zar&quot;;">!<o:p></o:p></span></p> text/html 2017-08-19T11:39:57+01:00 medicalthesis2015.ir دکتر علی اکبر حافظی گزارش جدیدترین پژوهش پیرامون رابطه دختران با جنس مخالف http://medicalthesis2015.ir/post/54 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#C00000;mso-bidi-language:FA"><span style="font-size: 18.6667px;">*</span>گزارش جدیدترین پژوهش صورت گرفته روی دانشجویان دختر پیرامون رابطه با جنس مخالف*<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#C00000;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#C00000;mso-bidi-language:FA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-bidi-language:FA">نتایج مطالعه جامع 2 ساله انجام شده روی 1024 دانشجوی <b><span style="color:#7030A0">دختر</span></b> دانشگاه های علوم پزشکی، آزاد اسلامی و منابع طبیعی و کشاورزی استان<b><span style="color:#0033CC"> </span></b></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;; color:#0033CC;mso-bidi-language:FA">گلستان</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-bidi-language: FA"> در شمال ایران نشان داد که 84.1% از دانشجویان دختر تجربه رابطه دوستی با جنس مخالف را داشته اند. میانگین سنی شرکت کنندگان در مطالعه حدود 22 سال بود. 42.1% درصد از این دانشجویان سابقه حداقل یک نوع رابطه جنسی با جنس مخالف را داشته اند. شایع ترین نوع رابطه جنسی نیز از نوع آنال(از راه مقعد) بود(72.4% موارد دارای تجربه رابطه جنسی). 28.8% دانشجویان دختر مورد بررسی، تجربه رابطه جنسی واژینال(از جلو) را داشته اند. 23.2% دانشجویان دارای تجربه رابطه جنسی نیز، متأهل بوده اند(رابطه جنسی غیر از همسر). نیازهای عاطفی(62.1%) و سپس نیازهای جنسی(28.3%) مهم ترین علل گرایش به رابطه با جنس مخالف در میان دانشجویان دختر مورد بررسی بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد که عمده دانشجویان دختر در اوایل دوره جوانی خود، رابطه دوستی با جنس مخالف را تجربه می کنند و حدود نیمی از این افراد نیز رابطه جنسی را در همین دوره شروع می نمایند، بنابراین رابطه با جنس مخالف در دانشگاه ها به امری اجتناب ناپذیر برای دختران جامعه ایرانی تبدیل شده است.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#C00000;mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8281433018/Girl_and_Boy_Relationship.jpg" alt="Girl &amp; Boy Relationship"></span></p> text/html 2017-06-08T07:44:35+01:00 medicalthesis2015.ir دکتر علی اکبر حافظی جدیدترین آمار انجمن رادیوتراپی و انکولوژی ایران http://medicalthesis2015.ir/post/53 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#C00000"><span dir="RTL"></span>* شیوع سرطان در سال 1395:</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#C00000"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;"><span dir="RTL"></span>- شیوع سرطان روده بزرگ در استان‌های شمالی مانند گیلان، مازندران،‌ آذربایجان شرقی، تهران و سمنان بیشتر است.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;"><span dir="RTL"></span>- سرطان‌های دستگاه گوارش در مناطق شمالی ایران بسیار شایع است. اردبیل بالاترین میزان سرطان معده را کشور دارد و حتی در بعضی تحقیقات گفته شده اردبیل بالاترین میزان سرطان معده را در دنیا دارد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;"><span dir="RTL"></span>- در شمال شرقی ایران سرطان مری بسیار شایع است. گلستان، مازندران و خراسان بالاترین آمار را دارند، آمار سرطان مری در این استان‌ها جزء بیشترین‌ها در دنیا به شمار می رود.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;">- از طرف مقابل استان‌های جنوبی از جمله کرمان و سیستان و بلوچستان پایین‌ترین آمار را در سرطان‌های دستگاه گوارش دارند. بالاترین میزان مرگ بر اثر سرطان‌های دستگاه گوارش در استان کردستان است.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;">-هزینه سرطان را در ایران ماهانه به طور متوسط </span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;">3/32</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;">میلیون تومان تخمین زده‌اند. گرانترین سرطان، سرطان پستان با </span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;">4/3</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;">میلیون تومان است.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8276817850/Gastric_Cancer_Copy.jpg" alt="سرطان معده"></span></p> text/html 2017-04-29T10:27:01+01:00 medicalthesis2015.ir دکتر علی اکبر حافظی بزرگی خوش خیم پروستات http://medicalthesis2015.ir/post/42 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';"><font color="#000099">هایپرپلازی خوش خیم پروستات</font></span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';"> یا در اصطلاح پزشکی </span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;"><font color="#000099">BPH</font></span></b><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';"><span dir="RTL"></span> (به انگلیسی: </span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">Benign prostatic</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';"><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">hyperplasia</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';"><span dir="RTL"></span>) شایع‌ترین علت انسداد ادراری است که در میان مردان رخ می‌دهد. این بیماری هایپرتروفی خوش خیم پروستات نیز نامیده می‌شود. البته چون واژه هایپرپلازی، افزایش تعداد سلول های اپیتلیال را که در آزمایش میکروسکوپی مشاهده می‌شود توصیف می‌کند، کاربرد واژه هایپرتروفی خوش خیم پروستات بهتر است.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">با رسیدن به سن </span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">۷۰</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">سالگی، قریب به </span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">80%</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">مردان درجاتی از </span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">BPH</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';"><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">را خواهند داشت که ممکن است علایم ادراری آزاردهنده‌ای را ایجاد کند. وزن پروستات در فرد بالغ سالم حدود </span></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">۲۰-۲۵</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">گرم و اندازه آن </span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">۴×۲×۳</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">سانتی متر است.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';">علایم انسدادی معمولاً زودتر بروز می‌کند و شامل تکرر ادرار، احتباس ادرار، کاهش قطر و فشار جریان ادرار و قطره قطره شدن انتهای ادرار می‌باشد. در واقع این علائم ناشی از تورم پروستات می‌باشند. در معاینه تورم پروستات با معاینه انگشتی مقعد </span><span dir="LTR" style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;">DRE</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar';"><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">قابل بررسی است. سونوگرافی به تشخیص کمک می‌نماید.</span></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p> text/html 2017-04-20T12:13:34+01:00 medicalthesis2015.ir دکتر علی اکبر حافظی جدیدترین آمار انجمن سرطان ایران http://medicalthesis2015.ir/post/52 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#C00000"><span dir="RTL"></span>* در سال 1395:</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#C00000"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;"><span dir="RTL"></span>-تخمین زده می شود 30 هزار نفر به علت سرطان جان خود را از دست می‌دهند. کشنده‌ترین سرطان در ایران سرطان معده است که بیشترین آمار آن نیز در مردان دیده می‌شود. بعد از آن سرطان پستان در زنان شیوع زیادی دارد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;"><span dir="RTL"></span>- سن ابتلا به سرطان پستان در ایران 10 تا 12 سال کمتر از کشورهای توسعه‌یافته است. متوسط سن ابتلا در ایران 50 سال اس و نیمی از افراد مبتلا به سرطان پستان زیر 50 سال و نیمی از آن‌ها بالای 50 سال دارند. این عدد کمتر از کشورهای در حال توسعه است.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;"><span dir="RTL"></span>- سالانه حدود 10 هزار نفر در ایران به سرطان پستان مبتلا می شوند و حدود 25 درصد از آن منجر به مرگ می‌شود. متوسط سن ابتلا در ایران 50 سال است. نیمی از افراد مبتلا به سرطان پستان زیر 50 سال و نیمی از آن‌ها بالای 50 سال دارند. این عدد کمتر از کشورهای در حال توسعه است.</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;"><span dir="RTL"></span>- بروز انواع سرطان در ایران در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود در دو دهه آینده در ایران حدود 70 تا 80 درصد افزایش داشته باشد. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8276816950/Breast_Cancer2_Copy.jpg" alt="سرطان "></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;">&nbsp;</span></p>